skip to Main Content

"Excursies en de coronamaatregelen"

Update doorgang excursies d.d. 10 april 2021

Afhankelijk van hoe de coronamaatregelen van kracht zullen blijven, willen we na de meivakantie de excursies voor die periode gaan aanbieden: kriebelbeestjes (groep 3), slootjes (groep 4) en schoolplein (groep 5). Uiteraard geheel afhankelijk van het aantal inschrijvingen en de beschikbaarheid van onze vrijwilligers.

Mochten zich onverhoopt weer veranderingen voordoen die niet goed zijn voor onze veiligheid of waarbij de maatregelen door de overheid weer dusdanig aangescherpt worden dat een excursie geven niet meer mogelijk is, behouden we ons het recht voor om de excursies alsnog te cancelen. Maar we gaan er vooralsnog vanuit dat we de excursies door kunnen laten gaan. Wij kijken er weer enorm naar uit!

Coronavirus

"Met de schoolklas naar buiten, in het groen. De natuur beleven en ervaren, daar is het ons om te doen."

Stichting De Groene Basis verzorgt natuurexcursies voor de basisscholen in de gemeente Leidschendam-Voorburg met een enthousiaste groep van ongeveer 20 vrijwilligers.

Back To Top