skip to Main Content

"Excursies en de coronamaatregelen"

Update doorgang excursies d.d. 22 jan. 2021

Vanwege de coronamaatregelen zullen we in de periode tot aan de meivakantie, uitsluitend het Kabouterpad voor de groepen 1 en 2 aanbieden. Daarmee vervallen de excursies voor de groepen 6 (natuurtuin) en 7 (vogels).
Het bestuur van De Groene Basis heeft hiertoe besloten om de veiligheid van haar vrijwilligers te waarborgen.

Mochten zich onverhoopt weer veranderingen voordoen die niet goed zijn voor onze veiligheid of waarbij de maatregelen door de overheid weer dusdanig aangescherpt worden dat een excursie geven niet meer mogelijk is, behouden we ons het recht voor om de excursies alsnog te cancelen. Maar we gaan er vooralsnog vanuit dat we deze excursies wel door kunnen laten gaan. Wij hebben er in ieder geval nu al reuze zin in!

Coronavirus

"Met de schoolklas naar buiten, in het groen. De natuur beleven en ervaren, daar is het ons om te doen."

Stichting De Groene Basis verzorgt natuurexcursies voor de basisscholen in de gemeente Leidschendam-Voorburg met een enthousiaste groep van ongeveer 20 vrijwilligers.

Back To Top