skip to Main Content

27 mei 2013 Leidschendammer / Voorburgse Courant

Lintje voor Corry en Ria van de Groene Basis

Door: Inge Koot

VOORBURG – Op zondag 26 mei vierde de Stichting De Groene Basis rond de kinderboerderij Essesteijn in Voorburg haar 30 jarig jubileum en de kinderboerderij Essesteijn haar 25 jarig bestaan. Tijdens de officiële jubileumviering heeft burgemeester Hans van der Sluijs van Leidschendam-Voorburg aan twee vrijwilligers van Stichting De Groene Basis een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. Corry van Leeuwen en Ria Hoogstraat zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De Groene Basis is een vrijwilligersorganisatie die inmiddels 30 jaar natuur- en milieu-educatie verzorgt voor de basisscholen en excursies voor volwassenen. Een belangrijk doel van de stichting is kinderen op zo jong mogelijke leeftijd aandacht en respect bij te brengen voor de natuur en het belang hiervan voor onze leefomgeving.
Corry van Leeuwen is 29 jaar vrijwilliger en stond in 1984 letterlijk aan de basis van de Leidschendamse Plantsoenwacht, voorloper van De Groene Basis. Vele jaren vervulde zij vele bestuursfuncties. Sinds 2009 is zij verantwoordelijk voor de coördinatie van de excursies voor de 21 deelnemende basisscholen. Voor het schooljaar 2012/2013 zijn er ruim 150 excursies aangevraagd. Sinds 1993 is zij ook natuurgids en docent voor het Instituut voor Natuureducatie, het IVN regio Den Haag.
Ria Hoogstraat is in 1989 begonnen als vrijwilliger bij de Leidschendamse Plantsoenwacht.
Vooral voor de schoolkinderen is zij een enthousiaste natuur- en milieu docent die haar kennis en aandacht voor de natuur op een vrolijke wijze weet over te brengen op de kinderen. In 2002 heeft zij een boekje geschreven over 20 jaar natuur- en milieueducatie in Leidschendam.
 Zij is ruim 16 jaar natuurgids en docent voor het IVN, regio Den Haag. Daarnaast is zij actief voor de Stichting Bomen Over Leven. Voor deze stichting is zij een belangrijke schakel als het gaat om het coördineren van de natuur educatie gidsen.

 In al die jaren hebben deze twee enthousiaste vrijwilligers aan ontelbaar vele kinderen en volwassenen natuur- en milieu educatie gegeven. Vrijwilligers die een groot deel van hun leven ten dienste stellen van de samenleving, een grote maatschappelijke betrokkenheid tonen en daarmee beslist een voorbeeldfunctie vervullen.

8 april 2013 Leidschendammer / Voorburgse Courant

De Groene Basis leeft als nooit tevoren

Door: Inge Koot

“We zijn zelf verrast hoe goed dat ging, maar we hebben 2012 overleefd”, vertelt Frieda Fruitema, voorzitter van Stichting De Groene Basis. De organisatie zag de toekomst somber in toen bij de grote bezuinigingsronde van 2011 duidelijk werd dat ook zij zonder subsidie door zouden moeten.

Stichting De Groene Basis is een groep vrijwilligers die leerlingen van alle basisscholen in Leidschendam en Voorburg mee naar buiten neemt om ze daar de natuur te laten beleven en er spelenderwijs ook iets over te leren. Voor iedere groep is er een, aan de leeftijd van de leerlingen aangepaste, excursie ontwikkeld. Zo gaan zij in het voorjaar o.a. vogels kijken, slootjes vissen, naar de kinderboerderij en naar de natuurtuin. In het najaar zijn er de herfstwandelingen, meestal in de omgeving van de school.
Corrie van Leeuwen is een van de vrijwilligers die aan de wieg heeft gestaan van de Groene Basis. “In 1982 begonnen enkele vrijwilligers samen met mensen van de gemeente Leidschendam met natuurlessen aan scholen, onder de naam ‘Leidschendamse Plantsoenwacht”. Het werd in de loop der jaren steeds professioneler”, weet Corrie. “De gemeente onderhield de contacten met de scholen en maakte het rooster. Wij voerden de excursies uit.”
Het liep allemaal op rolletjes tot de kerntakendiscussie roet in het eten gooide. De coördinatie van de cursussen moest de stichting zelf gaan verzorgen en de subsidie werd afgebouwd naar nul euro in 2015. “We hebben actie gevoerd maar het mocht niet baten”, aldus Frieda. “Toen keken wij elkaar aan als bestuur. Gaan we dit waarmaken. We gaan het gewoon proberen, zeiden we tegen elkaar.” Corrie heeft zich vastgebeten in de coördinatie van de cursussen. Zij maakt een rooster voor de aangevraagde excursies en zorgt dat er vrijwilligers bij aanwezig zijn. Jennifer Lindsay doet de communicatie met de scholen. Het opzetten van de nieuwe organisatie heeft heel wat tijd gekost maar staat inmiddels als een huis. Frieda: “En er zijn nog nooit zoveel aanvragen binnen gekomen. we hebben dit schooljaar 150 excursies gepland staan.”
Ook moest de Stichting op zoek naar een plek waar het excursiemateriaal opgeslagen kan worden. Dat hebben zij gevonden in basisschool de Waterlelie en de conciërge van die school ziet toe op uitgifte en inname van de materialen. Voor de scholen zelf is er ook het één en ander veranderd. De scholen moeten nu zelf de excursiematerialen halen en brengen. Dit werd voorheen gedaan door de gemeente.
Het bestuur heeft er dus flink wat taken bij gekregen zoals de communicatie met de scholen over inroostering en inhoud van de excursies, verstrekking van de materialen en de evaluatie.
Marijn Bosma heeft zich gevoegd bij het bestuur. Zij zorgt voor de communicatie naar buiten en het bouwen van een nieuwe website. Daarnaast is zij druk met de organisatie van het jubileum dat op 26 mei wordt gevierd. Naast het vierkoppige bestuur zijn er nog zo’n 20 vrijwilligers betrokken bij de Groene Basis voor het begeleiden van de excursies.
Het opheffen van de Jeugdnatuurwacht zorgt dit voorjaar voor een meevaller voor de Groene Basis. De Jeugd Natuurwacht schenkt De Groene Basis namelijk alle lesmaterialen. Bij de Groene Basis zijn al die extra schepnetten, teiltjes en loeppotjes heel erg welkom.

Februari 2013 Leidschendammer / Voorburgse Courant

Nieuwe opzet kinderboerderij Essesteijn

Door: Inge Koot

VOORBURG – De komst van Middin naar kinderboerderij Essestijn biedt volgens wethouder Gregor Rensen legio mogelijkheden voor deze kinderboerderij, maar ook voor bijvoorbeeld het naastgelegen partycentrum Dekkershoeve.

Rensen vertelt dit nadat de sleutel van de stadskinderboerderij over was gedragen door Kees Swanenburg, van de Stichting Stadskinderboerderij aan Hans Waardenburg, voorzitter van de raad van bestuur van Middin.

Middin begeleidt mensen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking. Vanaf dit jaar beheert stichting Middin de stadskinderboerderij Essesteijn. Sinds maandag 25 februari werken er op doordeweekse dagen 6 cliënten van Middin op de kinderboerderij. Maar Middin ziet ook mogelijkheden voor Dekkershoeve. “In Dekkerhoeve kunnen cliënten van Middin in de bediening werken”, vertelt Rensen. Ondanks de onzekerheden in de wet WMO heeft Middin het toch aangedurfd dit project te starten. “Middin staat voor midden in de samenleving en daar is dit project een prachtig voorbeeld van”, aldus Hans Waardenburg.
Ook wethouder Van Ostaijen is blij met de samenwerking met Middin. Middin heeft ook het beheer van kinderboerderij Vreugd en Rust op zich genomen. De aanwezige cliënten van Middin staan te trappelen om aan de slag te gaan op deze kinderboerderij. Leila van der Kooy werkt graag met dieren en heeft dit al geruime tijd gedaan op kinderboerderij ‘t Akkertje in Rijswijk. Met name Angel, die op kinderboerderij Essesteijn is omgedoopt tot knuffelgeit, heeft zij al in haar armen gesloten. Ook verheugt zij zich op de geitjes die momenteel op ‘t Akkertje zijn geplaatst en binnenkort zwanger terugkomen.
Cindy Barriël en Marion de Graaf begeleiden de verstandelijk beperkte medewerkers op de kinderboerderij. “Dit is echt een hele leuke uitdaging voor ons”, vertelt Cindy. “De motivatie onder de cliënten is erg groot. Zij hebben allemaal op ‘t Akkertje gewerkt en zijn dus best ervaren. Wij krijgen ook veel ondersteuning vanuit ‘t Akkertje. En het is heel fijn dat Dekkershoeve ook open staat voor samenwerking. We zijn hier zo gastvrij ontvangen, ook zeker door al de vrijwilligers die al op de kinderboerderij hielpen en dit blijven doen.”
Ook de Groene Basis maakt sinds kort gebruik van de stadkinderboerderij. Corrie van Leeuwen en Jennifer Lindsay verzorgen al jaren samen, met nog meer vrijwilligers van de Groene Basis, natuur- en milieueducatie voor kinderen in Leidschendam-Voorburg. Zij begeleiden natuurexcursies met leerlingen van de basisscholen. Voorheen werd dit gecoördineerd vanuit de gemeente maar door de bezuinigingen is de coördinatie nu ook op hun bordje terecht gekomen. Zij hebben een programma ontwikkeld en hebben alweer 150 inschrijvingen vanuit scholen voor deze excursies. Dit jaar krijgen zij nog een klein bedrag aan subsidie waarmee zij materialen kunnen aanschaffen. Dit stopt vanaf 1 januari 2014. Om toch met natuureducatie door te gaan zijn zij in overleg met scholen om te kijken of zij hiervoor een kleine financiële bijdrage kunnen leveren. Beide hebben hier een positief gevoel over.

23 november 2012

Nieuwe opzet kinderboerderij Essesteijn

VOORBURG – Vanaf 1 januari 2013 verandert de opzet van stadsboerderij Essesteijn. Naast een recreatieve en educatieve functie krijgt de boerderij er een zorgfunctie bij. De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft in Middin (voorheen Steinmetz de Compaan) een partner gevonden voor het realiseren van een volwaardige en aantrekkelijke kinderboerderijvoorziening. Middin wordt hoofdgebruiker en verantwoordelijke voor het beheer van deze boerderij. Middin is al betrokken bij de dagelijkse verzorging van de dieren op kinderboerderij Vreugd en Rust.

Stadsboerderij Essesteijn

Op de stadsboerderij Essesteijn komen mensen met een (verstandelijke) beperking te werken. Zij doen van alles op de boerderij, zoals de dieren verzorgen en werken in de groenten- of bloementuin. Vrijwilligers van de Stichting de Groene Basis worden ook betrokken bij de nieuwe opzet van de boerderij. Vanaf 2013 zal er geleidelijk aan steeds meer gelegenheid zijn om samen met Middin, activiteiten te ontwikkelen en te ontplooien op en rond de stadskinderboerderij Essesteijn.

18 juli 2012

Groene Lintjes

LEIDSCHENDAM-VOORBURG – Deze week reikt GroenLinks een groen lintje uit aan Frieda Fruitema, Jan Rufer en Wim Jansen. Frieda zet zich al meer dan 15 jaar in als vrijwilligster bij de Groene Basis en het Bewaarde Land. Bij beide organisaties krijgen kinderen de kans kennis te maken met de natuur in hun eigen leefomgeving. Jan Rufer brengt via Transition Towns burgers bij elkaar die aan de slag gaan om hun manier van wonen, werken en leven minder olie-afhankelijk, meer duurzaam en sociaal te maken. Wim Jansen werkt al vele jaren als vrijwilliger bij kinderboerderij Rusthout. Samen met vrijwilligers, organisaties en sponsoren ontwikkelt hij een plan om Rusthout ook na 1 januari open te houden.

28 maart 2012

Rusthout dit jaar nog dierenweide

LEIDSCHENDAM – De functie en eventueel behoud van de kinderboerderijvoorzieningen Vreugd en Rust en Rusthout zijn onderzocht. Het blijkt financieel niet haalbaar om Rusthout in Leidschendam in 2012 als kinderboerderij te laten voortbestaan voor bezoekers. Wel zien burgemeester en wethouders de mogelijkheid om Rusthout vanaf 31 maart als dierenweide open te houden. Rusthout sluit definitief op 1 januari 2013. Kinderboerderij Vreugd en Rust in Voorburg blijft voorlopig open.

Kiezen en investeren in één kinderboerderij

Leidschendam-Voorburg is een groene woonstad met aantrekkelijke voorzieningen voor de inwoners en gezonde gemeentefinanciën. Om dat zo te houden is met de Voorjaarsnota 2011 bepaald dat Leidschendam-Voorburg 23 miljoen euro moet bezuinigen. Op de kinderboerderijvoorzieningen moet 96 duizend euro worden bezuinigd. Het college wil investeren in één volwaardige, goed functionerende en aantrekkelijke kinderboerderijvoorziening in deze gemeente, bij kinderboerderij Essesteijn. In opdracht van de gemeenteraad is het college nog in overleg met Steinmetz de Compaan over het beheer en het eventuele behoud van kinderboerderij Vreugd en Rust. Vrijwilligersorganisatie De Groene Basis en de initiatiefnemers van een petitie tot open houden van Rusthout zijn geïnformeerd.

Voor de dieren wordt gezorgd De dieren van kinderboerderij Rusthout worden niet aan hun lot overgelaten. Een deel kan worden geplaatst op kinderboerderij Vreugd en Rust een ander deel blijft in Rusthout.

Realiteit: kwaliteit Het college realiseert zich dat dit besluit voor bezoekers en vrijwilligers een teleurstelling is, maar wijst erop dat behoud van de kinderboerderijfunctie in de gemeente voorop staat. Bezuinigen en investeren in de kwaliteit ervan gaan hier hand in hand.

Dierenweide Rusthout In de Voorjaarsnota 2011 is besloten dat de gemeente 23 miljoen moet bezuinigen. De bezuinigingen worden opgebracht door vermindering van voorzieningen en het inkrimpen van de gemeentelijke organisatie. Op de kinderboerderijvoorziening wordt 96 duizend euro bezuinigd. Besloten is om de Rusthout op 1 januari 2013 te sluiten. De Stichting Vrienden van Rusthout heeft onlangs een plan aan het college aangeboden voor het behoud van Rusthout. Het college is hierover in gesprek met de Stichting Vrienden van Rusthout. Kinderboerderij Vreugd en Rust is vanaf 1 januari 2013 in het weekend niet meer toegankelijk voor het publiek en krijgt daarmee de status van Dierenweide.

29 juni 2011

Natuureducatie de nek omgedraaid!

LEIDSCHENDAM-VOORBURG – Vrijwilligers van De Groene Basis protesteerden dinsdagavond voor de raadsvergadering tegen de verlaging van hun subsidie. Zij werden daarbij gesteund door leerlingen van basisscholen uit Leidschendam en Voorburg.

Door: ed lamme

Stichting De Groene Basis bestaat uit vrijwilligers die zich enkele uren per week inzetten voor natuur- en milieueducatie. Voorzitter Frieda Fruitema: “Het doel van onze stichting is kinderen op zo jong mogelijke leeftijd aandacht en respect bij te brengen voor de natuur en het belang hiervan voor onze leefomgeving. Op de scholen is er weinig ruimte voor natuureducatie omdat de docenten het al zo druk hebben. Onze enthousiaste vrijwilligers zijn actief op dierenweide Rusthout en begeleiden natuurexcursies met leerlingen van de basisscholen. Op dierenweide Rusthout kunnen de kinderen nader kennismaken met boederijdieren als: geiten, schapen, konijnen en kippen. Leuk voor de kleintjes, maar ook groteren komen er graag”.
In 1982 begonnen enkele vrijwilligers samen met mensen van de gemeente Leidschendam met natuurlessen aan scholen, onder de naam ‘Leidschendamse Plantsoenwacht’. In 1996 werd de Stichting Educatie Milieu en Natuur (SEMEN) opgericht, en in januari 2005 is de naam veranderd in Stichting De Groene Basis. Intussen doen alle scholen van Leidschendam en Voorburg mee aan het NME-programma en bestaat de groep vrijwilligers uit ongeveer 25 natuur- en dierenliefhebbers.
Frieda Fruitema: “We hebben het afgelopen jaar weer veel basisscholen blij gemaakt met onze natuurexcursies. Door het wegvallen van onze subsidie van 2600 euro en de steun van de gemeente is nu alles onzeker. Ook de sluiting van de dierenweide Rusthout door de bezuiniging is een ramp, vooral voor de kinderen!”

Back To Top