skip to Main Content

2017 is een bijzonder jaar, want onze Stichting De Groene Basis bestaat met zijn vrijwilligerswerk toch maar mooi al 35 jaar!
De scholen in Leidschendam-Voorburg en Stompwijk zijn enthousiaste deelnemers en dat is voor ons plezierig werken. Het is wel hard werken, want we hebben twintig vrijwilligers en die moeten met elkaar de klus toch maar klaren. Hulde voor ons allemaal! Ieder op zijn eigen manier zet zich in voor deze stichting en samen maken we er een succes van!

Ooit is er een groep mensen gestart, mede vanuit de Gemeente, met deze groene club. Onze toekomst, de kinderen, kennis laten maken en het belang laten inzien wat de natuur voor ons betekent en altijd zo moet blijven. Dankzij inzet van al die mensen, kunnen wij nog steeds leerlingen op de basisschool verwonderen over de natuur. Bijzonder trots zijn we op de jaren, waar we geheel zonder subsidie nu zelfstandig draaien. Dit alles dankzij een bestuur die zich destijds daar ontzettend hard voor heeft gemaakt en dit is hun beloning!

De tijden veranderen wel, want ook van ons wordt er steeds meer verwacht en gevraagd. De scholen verwachten meer educatie en kennisoverdracht en aan ons de eer om daar, zonder ons eigen doel verwondering voorbij te gaan, een goede manier voor te vinden.
In de toekomst kijken kunnen we niet en misschien maar gelukkig. Toch zal het steeds moeilijker worden om als stichting te blijven draaien, want vele leden van ons worden er niet jonger op en nieuwe vrijwilligers zijn moeilijker te vinden. Ook de kar trekken van zo’n stichting vraagt extra inzet van vrijwilligers. Vanuit het bestuur zijn we ons bewust dat het niet de favoriete rollen zijn om te vervullen en kunnen jullie begrijpen dat vertrekken uit het bestuur niet gemakkelijk is, als er geen opvolging is. Daarnaast zijn vele huidige leden al een keer bestuurslid geweest, dan tapt dat niet zo makkelijk. We zijn dus hard aan het sleutelen aan een nieuw concept, waar we de werkzaamheden wat meer willen verspreiden, zodat de druk niet op een paar schouders ligt. We zullen het in de toekomst dus meer en meer samen moeten doen, binnen ieders vermogen.

Voor ons etentje zijn we gesponsord door Het Koepelfonds. Zij hebben een bedrag gedoneerd! Waarvoor onze dank!!

Angela vd Vlugt vz Stichting De Groene Basis

Back To Top