skip to Main Content

Hoe kan de school inschrijven?

Stichting De Groene Basis heeft het inschrijven voor excursies veranderd. Vanaf nu gaat u digitaal inschrijven op de vernieuwde website. U krijgt een eigen inlogcode per school en via digitale formulieren kunt u zich per excursie inschrijven. De kosten zijn € 20,- per excursie.

Men krijgt twee weken de tijd om in te schrijven.

Het excursieprogramma wordt nu in drie perioden aangeboden.

  • Periode 1 loopt van september t/m oktober. Scholen kunnen zich dan inschrijven voor het wateronderzoek (groep 8) en de herfstwandeling (groep 5).
    Inschrijving start in de laatste week van juni.
  • Periode 2 loopt van maart tot de meivakantie. Scholen kunnen zich dan inschrijven voor het kabouterpad (groep 1-2), natuurtuinexcursie (groep 6) en de vogelexcursie (groep 7).
    Inschrijving start tweede helft januari.
  • Periode 3 loopt vanaf de meivakantie tot begin juli. Scholen kunnen zich dan inschrijven voor kriebelexcursie (groep 3), slootjesexcursie (groep 4) en schoolpleinexcursie (groep 5).
    Inschrijving start halverwege maart.

Plaatsing voor de excursies verloopt in volgorde van aanmelding. De scholen worden tijdig op de hoogte gebracht van het rooster en voorzien van de benodigde praktische informatie. Les- en excursiematerialen worden ter beschikking gesteld. De scholen zijn zelf verantwoordelijk voor het ophalen en terugbrengen van de excursiematerialen. 

Communicatie met de scholen

De communicatie tussen De Groene Basis en de scholen verloopt voornamelijk via email met een door de school aangewezen coördinator. Deze NME-coördinator is degene die alle informatie over de excursies ontvangt en intern verspreidt. Het zou fijn zijn als u veranderingen in deze zou willen doorgeven aan De Groene Basis.

Evaluatie

Wij horen graag wat beter kan: na afloop van een excursie vragen we de scholen een evaluatieformulier in te vullen.

Back To Top