skip to Main Content

Onze excursies zijn vooral bedoeld om bij de kinderen verwondering, interesse en respect voor de natuur op te wekken. Het aspect van kennisoverdracht achten wij hieraan min of meer ondergeschikt.

Het excursieprogramma is het resultaat van vele jaren ervaring. Voor elke groep in het basisonderwijs is een excursie ontwikkeld die inspeelt op de leeftijd van de groep. Met het volledige pakket aan excursies wordt bij het doorlopen van de basisschool aan diverse aspecten van de natuur aandacht gegeven. Zo wordt bij de leerlingen een basis gelegd voor hun ecologische kennisvorming.

Voor iedere groep is er een excursie die aansluit bij het niveau en de leeftijd van de kinderen.

Voor zover mogelijk, worden de excursies uitgevoerd in de buurt van de school. De excursies duren één tot anderhalf uur en vinden onder schooltijd plaats.

Onze excursies worden allemaal begeleid door vrijwilligers van De Groene Basis. Bij de meeste excursies is ook extra begeleiding van ouders gewenst.

In verband met het weer worden de meeste excursies in het voorjaar gehouden. Alleen het wateronderzoek (groep 8) en de herfstwandelingen (groep 5) worden in de nazomer en het najaar gepland.

Back To Top