skip to Main Content

Schoolplein, groep 5

Voorjaar

Schoolplein is meer een onderzoek dan een excursie in strikte zin. Het doel is de kinderen, aan de hand van een aantal opdrachten, bewust te maken van de natuur op en rond hun schoolplein. In groepjes van 2 à 3 kinderen lezen ze bijvoorbeeld een thermometer af, bepalen met een kompasroos waar de wind vandaan komt, meten de omtrek van een boom en gaan op zoek naar beestjes.

Na afloop worden op het schoolplein of in de klas de resultaten doorgenomen.

Periode: mei tot aan de zomervakantie
Begeleiding: 2 à 3 vrijwilligers
Startlocatie: in de klas
Lespakket: set opdrachtformulieren (wordt toegestuurd, zelf kopiëren)
Materialen: excursiekist Schoolplein (moet opgehaald worden)
Ouders nodig: nee
Tijdsduur: één à anderhalf uur

Herfstwandeling, groep 5

Najaar

Het doel van de herfstwandeling is aandacht te besteden aan diverse aspecten van de herfst door middel van een ontdekkingstocht op een geschikte locatie in de buurt van school. Aan de hand van diverse opdrachten worden de kinderen gestimuleerd zoveel mogelijk hun zintuigen te gebruiken en krijgen ze onderweg uitleg over o.a. vruchten, paddenstoelen, bomen en bladeren.

Periode: oktober-begin november
Begeleiding: 1 vrijwilliger voor 8-10 kinderen
Startlocatie: op een vooraf afgesproken locatie (zie toewijzing)
Materialen: n.v.t.
Ouders: 1 ouder per 8-10 kinderen
Tijdsduur: één à anderhalf uur

Back To Top