skip to Main Content

Wateronderzoek, groep 8

De waterexcursie is meer een onderzoek dan een excursie in strikte zin, d.w.z. dat de leerlingen de kwaliteit van het water in een sloot of vijver in de buurt van school gaan onderzoeken. In groepjes van 2 à 3 leerlingen wordt o.a. de temperatuur, de zuurgraad en de helderheid van het water bepaald. Ook wordt gekeken naar het voorkomen van bepaalde planten en dieren die een beeld geven van de verontreiniging van het water.

Als afsluiting worden in de klas de resultaten van de groepjes besproken en een zogenaamd waterrapport opgesteld.

Periode: september
Begeleiding: 3 à 4 vrijwilligers
Startlocatie: in de klas
Lespakket: set opdrachten en antwoordbladen (wordt toegestuurd, zelf kopiëren )
Materialen: excursiekist Water (wordt bezorgd door De Groene Basis)
Ouders nodig: nee
Tijdsduur: een ochtend

Back To Top