skip to Main Content

Wie zijn onze vrijwilligers?

De NME-vrijwilligers van De Groene Basis vormen een enthousiaste groep mensen met liefde voor de natuur. Zij hebben er plezier in om kinderen mee naar buiten te nemen en op een ontspannen manier kennis te laten maken met dieren en planten.

Moet je er verstand van hebben?

Je hoeft geen bioloog te zijn om samen met kinderen te speuren naar de mooie, grappige, griezelige, nuttige of spectaculaire kanten van planten en dieren. Onze excursies zijn niet gericht op kennis. Het gaat vooral om het opwekken van belangstelling. Door de kinderen te laten voelen, ruiken, zien en horen, kunnen ze ontdekken hoe leuk en waardevol de natuur voor mensen is. Al doende pik je natuurlijk wel heel wat kennis op. De andere vrijwilligers steunen je graag en je kunt cursussen volgen op kosten van De Groene Basis.

Hoeveel tijd kost het?

Ons excursie seizoen loopt van half maart tot de zomervakantie en enkele weken in het najaar. De excursies vinden plaats onder schooltijd. Je bepaalt zelf hoeveel excursies je wilt doen. Daarnaast komen we iedere maand een keer bij elkaar om te praten over het rooster, onze belevenissen en actuele ontwikkelingen.

Alleen of samen?

De excursievrijwilligers gaan altijd samen met een of twee collega’s naar de scholen/ plaats van de excursie. Vaak zijn ook hulpouders van de partij. De leerkracht blijft altijd eindverantwoordelijk voor de groep.

Hou je van de natuur, en werk je graag met kinderen?

Loop dan eens met ons mee!

Zou je eens kennis willen maken of een proefexcursie met ons willen meedoen?
Neem dan contact met ons op.

Je bent van harte welkom!

Stuur een mailtje via ons contactformulier.

De aannameprocedure

  • Nieuwe aspirant vrijwilligers kunnen contact met ons opnemen via het contactformulier.
  • Ze worden door de secretaris benaderd en indien wenselijk geïnformeerd over de gang van zaken, voor zover dit niet duidelijk was op de website.
  • Bij positieve wederzijdse interesse, worden ze ingeroosterd om mee te lopen met verschillende excursies om te ervaren wat de taak inhoudt en om kennis te maken met de vrijwilligers en onze excursies.
  • Na een aantal meeloopsessies wordt er een gesprek gepland met de voorzitter en de secretaris van de stichting, waarin de opgedane wederzijdse ervaringen worden besproken.
  • Als beide partijen positief zijn, wordt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aangevraagd. Ook wordt gevraagd om onze gedragscode vrijwilligers te lezen en te ondertekenen.
  • Als de VOG binnen is, krijgt de vrijwilliger kleding en een tas met materialen voor de excursies uitgereikt en kan hij/zij mee gaan draaien met de excursies.
Back To Top