skip to Main Content

Hoe het allemaal begon

Sinds 1963 bestond in Leidschendam de ‘Plantsoenwacht’: Een groep vrijwilligers die met kinderen de plantsoenen schoon hield. De kinderen kregen ook plantjes en bollen om op te kweken. Dat werd van lieverlee uitgebreid met een boomfeestdag en andere activiteiten.

Vanaf 1982 werd begonnen met schoolexcursies naar de gemeentekwekerij en Heempark Rusthout. En nadat in 1983 een schoolbioloog was aangesteld, kwam er ook een slootjesexcursie bij die al snel werd gevolgd door een vogelexcursie.

De excursies werden voornamelijk gegeven door ambtenaren van de plantsoendienst. Toen de belangstelling van de scholen toenam, kwamen daar ook vrijwilligers bij.

In 1996 was het aanbod aan excursies inmiddels uitgebreid tot een excursie voor ieder leerjaar en werd het bestuur overgenomen door de vrijwilligers. We gingen verder als SEMEN (Stichting Educatie Milieu En Natuur) en kregen ons eigen logo. In 2005 kozen we voor een duidelijker aansprekende naam: ‘De Groene Basis’.

In 1986 werd in Rusthout een dierenweide geopend. De dierenweide draaide met vrijwilligers en een beheerder in gemeentedienst. Dat is zo gebleven tot de gemeente in 2012 besloot tot sluiting van dierenweide Rusthout. In januari 2013 zijn de vrijwilligers met de dieren verhuisd naar Stadskinderboerderij Essesteijn, waar stichting Middin nu verantwoordelijk is voor het beheer. Vanaf 2014 draaien we zonder subsidies en betalen de scholen een bijdrage voor de excursies. In 2017 hebben we het 35-jarig bestaan gevierd met een heerlijk etentje.

Vrijwilligersprijs 2010

Dat onze inzet zeer werd gewaardeerd, bleek in 2010 toen wij verkozen werden tot vrijwilligersorganisatie van het jaar. Een jaar later was er volop discussie over noodzakelijke bezuinigingen binnen de gemeente. Met ingang van 2012 besloot de gemeente te stoppen met haar NME-programma en onze subsidie in drie jaar af te bouwen. De Groene Basis moest op eigen kracht verder…. Met grote inzet van het bestuur en ook van de andere vrijwilligers, werd 2012 alsnog een zeer geslaagd excursiejaar.

Onze groep vrijwilligers bestaat nu uit ca. 20 natuur- en dierenliefhebbers.

Alle scholen uit Leidschendam, Voorburg en Stompwijk kunnen inschrijven voor ons NME-programma. Dit resulteert jaarlijks in zo’n honderd natuurexcursies.

Back To Top