skip to Main Content

De Groene Basis ontwikkelt, organiseert en begeleidt een samenhangend programma van natuurexcursies voor alle groepen van de basisscholen in Leidschendam, Voorburg en Stompwijk. Elke vrijwilliger draagt op zijn of haar manier hieraan bij, meestal als begeleider van excursies en sommigen ook in de organisatie die hiermee samenhangt.

Maandelijks hebben we een vrijwilligersoverleg waarin roosters, excursies en de gang van zaken worden besproken.

De coördinatie en externe contacten verlopen voornamelijk via het bestuur.

Samenstelling bestuur:

Angela van der Vlugt (voorzitter en publiciteit)
Sonja Hooijmans (secretaris)
Thea Heesterbeek (penningmeester)
Esther van Seters (vrijwilligersadministratie)
Karin Bergen (vertrouwenscontactpersoon)

 

Binnen de stichting De Groene Basis werken de vrijwilligers met kwetsbare personen. Dit zijn leerlingen van 4 t/m 12 jaar.
Ter bescherming van deze kwetsbare groep hebben wij verschillende maatregelen genomen.

  1. Iedere vrijwilliger mag pas een excursie geven als hij/zij in het bezit is van een Verklaring Omtrent het Gedrag. Aspirant vrijwilligers lopen alleen mee onder supervisie van een vaste vrijwilliger.
  2. De foto’s die gebruikt worden op onze website met daarop personen, zijn dusdanig gekozen dat iemand niet herkenbaar in beeld is, de persoon in kwestie toestemming heeft gegeven, ofwel is er gebruik gemaakt van een stockfoto.
  3. Wij hebben een vertrouwenscontactpersoon waar iedereen terecht kan bij verdenking van onjuist gedrag.
  4. Binnen het bestuur is iemand verantwoordelijk voor het agenderen van het bespreken van grensoverschrijdend gedrag (minstens 1x per jaar).
  5. Het bestuur is zich bewust van de mogelijke risico’s.
Back To Top