skip to Main Content

De Groene Basis ontwikkelt, organiseert en begeleidt een samenhangend programma van natuurexcursies voor alle groepen van de basisscholen in Leidschendam, Voorburg en Stompwijk. Elke vrijwilliger draagt op zijn of haar manier hieraan bij, meestal als begeleider van excursies en sommigen ook in de organisatie die hiermee samenhangt.

Maandelijks hebben we een vrijwilligersoverleg waarin roosters, excursies en de gang van zaken worden besproken.

De coördinatie en externe contacten verlopen voornamelijk via het bestuur.

Samenstelling bestuur:

Angela van der Vlugt (voorzitter en publiciteit)
Sonja Hooijmans (secretaris)
Thea Heesterbeek (penningmeester)
Francien Noordhoek (vrijwilligersadministratie)

Back To Top